Wednesday, August 27, 2014

Ukraine: 5, 6, 7 September c.Kamenets Podolsky international festival of street art


Re$publica Festival


Re$publica Festival <press@respublicafest.com>


This year they did not provide English information, but you can use Google Translate on their website. Ukrainian press release:

На стріт-арт фестивалі «Республіка» збирають кошти на створення величезного графіті про Майдан

Цього року під час фестивалю «Республіка», що відбудеться у Кам’янці-Подільському 5-7 вересня, художники планують створити великий малюнок на 5-типоверховому будинку у пам’ять про події на Майдані.

Організатори вирішили зібрати гроші через платформу спільнокошт. До цієї справи можуть долучитися усі охочі. Ідею підтримали майже 50 благодійників й на малюнок зібрали 55% необхідних коштів. Аби проект втілили у життя, залишається менше 20-ти днів. Долучитися можна тут http://biggggidea.com/project/687/
Кожен учасник отримає подяку від фестивалю «Республіка» (квитки, футболки, екскурсії, проживання у готелі).

Новий малюнок («Запальний танок») створять на фасаді 5-типоверхового будинку. Це експозиція художників з арт-групи DRUGYJ FRONT, які створювали свої картини під час подій на Майдані.
Також організатори планують презентувати проект «Листівки з Майдану» під час фестивалю.

Куди підуть гроші
Зібрані кошти будуть витрачені на фарбу, на гідравлічний підйомник, на оренду приміщень для виставки, на організацію приїзду художників.
Фестиваль «Республіка» – це автономний проект який не співпрацює з політичними партіями, без джерел фінансування, окрім коштів з продажу квитків.
“Нам дуже важлива ваша підтримка в цьому проекті, завдяки нашим спільним зусиллям в спальному районі міста з’явиться ще один арт-об’єкт, а люди, які приїдуть на фестиваль «Республіка» з різних регіонів України та інших країн світу, зможуть  переглянути, ознайомитись або пригадати революційні події, які відбувалися на Майдані”, – пишуть організатори.

English Google Translation:

On the Street Art Festival "The Republic" gather funds for the creation of a huge graffiti on the Square

This year, during the festival "Republic" to be held in Kamenetz-Podolsk 5-7 September, the artists plan to create a major figure 5-storey building in the memory of the events on the Square.

The organizers decided to raise money through the platform spilnokosht. This case can engage all comers. The idea was supported by almost 50 philanthropists and collected by drawing 55% of the necessary funds. To design embodied in life is less than 20 days. Join here http://biggggidea.com/project/687/

 
Each participant will receive the gratitude of the festival "Republic" (tickets, t-shirts, tours, accommodation).

New picture ("Hot Dance") to create the facade of 5-storey building. This exhibition of artists from the art group DRUGYJ FRONT, who created his paintings during the events on the Square.
Organizers also plan to present the project "Postcards with Square" during the festival.

Where will the money
The collected money will be used to paint on a hydraulic lift, the rent for the exhibition, the organization coming artists.

 
Festival "Republic" - a stand-alone project that does not cooperate with political parties, without funding, in addition to funds from ticket sales.

 
"We really appreciate your support in this project, thanks to our joint efforts in the residential area of the city will have another art object, and the people who come to the festival" Republic "from Ukraine and other countries of the world can see , learn or remember the revolutionary events that took place on the Square "- written by the organizers.